Privatträning i specialsök 

Vill du ta privatlektioner i specialsök så går det bra. Det kan vara för dig som precis börjat med specialsök och riktar in dig mot tävlingsformen inom SBK där etiketten är röd kong. Eller för dig som är yrkesverksam och vill förbättra någon del av söket. Om du tränar och lägger ner mycket tid på att nå dina mål så är du välkommen. Jag jobbar gärna med SWDI:s app som finns för både iphone och android. Jag tycker att stegringsplanerna för markeringar och grunderna för systematiskt sök som finns i den appen är mycket bra och någonting jag själv använder.

Jag coachar dig där du står och vi kommer överens om hur ofta vi träffas. Träffas vi kontinuerligt så kommer du att filma delar av din träning som jag kan titta på mellan de gånger vi ses. För att boka Lotta går du in på kalendern som gäller PT för Lotta.      

Vill du boka mer än en timme i taget så mailar du på lotta@heddanshundcenter.se så ordnar vi det.    

Kostnad 700 kr/tim                                          

Välkommen

Tjänstehund

På Heddans Hundcenter har vi för närvarande två tjänstehundar. 
Pippi en golden retriever på 4 år och Ronja, även hon en golden retriever på 2 år. Både Pippi och Ronja är specialsökshundar på olika etiketter.

Narkotikasök: När det gäller narkotikasök så sorterar Pippi och Ronja med hundförare Lotta under SWDI:s narkotikahundar

Utdrag från SWDI;s hemsida

SWDI narkotikahundar

Vi har certifierade hundekipage som kan jobba med narkotikasök i alla delar av landet. Våra hundekipage består av en hundförare med en eller flera utbildade och certifierade hundar. Såväl hundar som hundförare är valda med stor omsorg.

Våra hundförare är motiverade och socialt kompetenta personer som är lätta att ha med att göra, de tycker om att möta såväl unga som äldre människor. De trivs i situationer där de och hundarna blir satta på prov. De är kunniga, lugna och vana vid att improvisera i situationer som förändras.

Våra hundar är utvalda utifrån tre egenskaper. De ska vara lätta att motivera. De ska vara mycket sociala och uppskatta att även okända människor klappar och kelar med dem. De ska vara orädda och inte ha något emot att arbeta i miljöer där såväl höjder, som plötsliga ljud och rörelser förekommer.

Motiverade och sociala hundar tillsammans med motiverade och sociala förare ger hundekipage som är roliga och enkla att arbeta med.

Hundekipagen är utbildade i funktionell lydnad och sök. De kan söka stora ytor och gör ingen åverkan på inredning där de söker. De markerar eventuella fynd med en så kallad sitt-frysmarkering där hunden sätter sig och pekar med nosen mot den plats där den har hittat narkotika. Hundarna är tränade att söka bagage och paket, inomhuslokaler med och utan möbler, fordon och utomhusytor i enlighet med The Scientific Working Group on Dog and Orthogonal Detector Guidelines, SWGDOG, (Furton et al. 2010). Vill du läsa mer om hundarna https://swdi.se/services/swdi-detection-dogs


Pippi med hundförare Lotta är även certifierad på markföroreningar TRI och Tetra och där anlitas hundarna genom NDD (Nordic Detection Dogs)

NORDIC DETECTION DOGS

NDD består av 4 certifierade ekipage som står till marknadens förfogande, vi finns spridda över större delen av Sverige, från norr till söder.
Hundarna är ett kostnadseffektivt och miljövänligt verktyg som finns tillgängliga att användas i arbetet för att detektera och lokalisera markföroreningar som TRI (TCE) och Tetra (PCE).Hundarna är utbildade för att söka i alla möjliga olika miljöer, både inomhus och utomhus, de är vana att söka i allt från vanliga bostadshus till industrier och verkstadsmiljöer, pågående produktion är inget hinder.
Hundarna söker ca 1000m2 utomhus/timme och ca 500m2 inomhus/timme, givetvis lite beroende på specifika förutsättningar på plats.
Hundarna används med fördel genom hela projektet från utredningsstadiet till efter avslutad sanering, för att lokalisera t.ex lämpliga provtagningspunkter alternativt var föroreningarna tränger upp till ytan i mark eller in i byggnader, lokalisera hotspots och spridningsplym, men också för kontroll efter utförd sanering. Vill du läsa mer http://nordicdetectiondogs.se