Rallylydnadsinstruktör

Rallylydnaden är en utmanande tävlingsform och/eller en inspirerande aktivering. Det lockar många hundägare, det är roligt och det innebär också utmaningar för dig som instruktör. Du måste kunna hantera olika typer av hundar och förare med olika mål, ofta under samma kurstillfälle.

Mål: att efter godkänd utbildning kunna hålla kurser eller privatträningar i rallylydnadens nybörjar eller fortsättningsklass.
Innehåll: Grunder för följsamhet, belöningsteknik, belöningssignaler, stegringsplaner, störningsträning, momentinlärning, olika inlärningssätt beroende på individ både vad gäller människa och hund. Hur man bygger en bana och gör den enklare eller svårare. Kursplaneringar, fallbeskrivningar, problemlösningar.

Ett grundkrav för att få gå utbildningen är att du är utbildad instruktör i allmänlydnad, eller har motsvarande kunskap.

För godkännande krävs 100 % närvaro. Du skall ha en rallylydnadskurs och en projektelev som redovisas skriftligt .
 
Lärare: Isabelle Åhs
Datum:
Tid: 13.00-17.00 & 10.00-17.00
Litteratur:  Rallylydnad av Anna Larsson
Pris 7500 kr

För dig som kommer långväga ifrån så kan du boka boende på centret.