Personspår

Att aktivera sin hund genom att följa ett speciellt spår, över olika underlag, i varierande terräng med störningar i form av dofter, djur, människor mm är en rolig utmaning för dig och din hund.
Vi kommer att träna på underlagsskiften, spårsök och spårupptag, markering av föremål mm. På den här kursen får hunden jobba rejält med sina sinnen, vi jobbar ju med någonting som hunden har alldeles naturligt, dvs förmågan att spåra.
Detta är en fantastisk aktivering/tävlingsform för både hund och ägare.

Instruktör:
Datum:
Tid:
Kostnad:
Plats: