Markeringar och funktionslydnad

Markeringskurs för specialsök, nosework och personspår.
I tävlingsformen specialsök krävs det att man har en passiv markering (frysmarkering) och vi tycker att det är att föredra även i nosework och personspåret.
Det här är en kurs där vi ger dig verktygen för att träna in en bra passiv markering. Vi kommer att varva markeringsträning med den viktiga funktionslydnaden.​​​ 

Det här är en kurs för dig som har en hund med stort matintresse och/eller föremålsintresse. Mellan kurstillfällena kommer du att behöva träna mycket.

När din hund har en passiv markering i minst 5 sekunder kan du gå grundkursen i specialsök.