Lärare

Jag har jobbat/jobbar som lärare i många yrkesutbildningar för hund. Att jobba som lärare sätter stora krav på mina kunskaper. Jag brukar tänka att när jag kan lära ut en färdighet så vet jag att jag kan den. Skall jag förmedla någonting så krävs det att jag skall kunna förklara det på många olika sätt eftersom inlärningsstilar ser väldigt olika ut beroende på vem man instruerar.

Jag utbildade mig till lärare för SBK 2004 och har hållit ett antal instruktörutbildningar där.

 Mellan 2009–2015 jobbade jag på Hundens Hus och där höll jag många olika yrkesutbildningar, allt från instruktör, hundpsykolog till instruktör i tävlingslydnad, assistanshund, rallylydnad, personspår, Nose Work, klicker mm och jag lärde mig otroligt mycket.

 Om jag jobbar som lärare så är det alltid i någonting som jag själv är aktiv i och jag har hela tiden parallellt jobbat som instruktör i vår kursverksamhet eller i andras regi där jag blivit inhyrd som instruktör.

Efter min tid på Hundens Hus så fortsatte jag med yrkesutbildningar på Heddans och det som kommit till är instruktör i specialsök med inriktning mot tävlingsformen där etiketten är röd kong. När jag startade utbildningar i egen regi så fick jag anledning att verkligen fundera över vad jag tycker är viktigt i respektive utbildning vad gäller innehåll, balans mellan teori och praktik mm och det har varit väldigt roligt och inspirerande. Mitt mål är att varje utbildning hela tiden skall utvecklas och förändras för att bli bättre och bättre över tid.

Jag kommer att fortsätta att erbjuda yrkesutbildningar så länge jag själv tycker att det är roligt och utvecklande och som det ser ut nu så gör jag verkligen det.
Vill du se vilka aktuella yrkesutbildningar vi har nu, tryck på knappen nedan.