Coach

Jag bestämde mig för att gå en tvåårig coachutbildning vid Hundens Hus, utbildningen var intensiv och gav en mycket bra grund i mitt kommande arbete som coach. Att jobba som coach och vara delaktig i en människas funderingar över livet, prestationer, relationer mm är väldigt givande. Min roll är ju att hitta en väg fram i en svår situation. Att hjälpa till att formulera mål, se vad som hindrar och hitta nya vägar, vara ett bollplank mm

En stor bit i coachandet har varit att hjälpa till när tävlandet blivit för jobbigt så att man har funderat på att sluta. Då tittar vi igen på mål, hittar verktyg, som är högst personliga, att ta till när fokuset som man behöver för att kunna prestera blir suddigt på grund av tankar som stör och sänker prestationen.

Jag tycker också mycket om livscoachningen, och då handlar det om att hitta en väg fram i livet när det på grund av olika saker kört ihop sig eller man får en känsla av att sitta fast. Eller det kan också vara så att man helt enkelt inte vågar ta steget och söka det nya jobbet, flytta, gå en utbildning eller vad det kan vara. Där jobbar vi med att hitta modet, att våga.

Coachandet är en del av jobbet som jag tycker mycket om.

 

Vill du läsa mer om coachningen på Heddans eller boka in en tid tryck på knappen nedan