Funktionslydnad, en fördjupningsdag

 

Vad är funktionslydnad? Det är den lydnad som behövs för att ett arbete med hunden skall bli effektivt och inte störas av att hunden drar i koppel, skäller, har svårt att koncentrera sig i olika miljöer som den befinner sig i innan eller under tiden den skall prestera. Det kan vara en transport för sökhunden fram till ett sökområde, det kan vara en transport för tävlingshunden till spårplatsen, uppletanderutan, agilityplanen, lydnadsplanen mm

Vill vi ha en bra prestation så är det viktigt att hunden inte behöver lägga energi på andra saker än just det den skall göra.

Delar av innehållet

  •        Fotövningar, där du själv sätter målet för hur det i slutänden         skall se ut och vilka störningar som är relevanta
  •        Sitt-stanna kvar och här sätter du också målet vad gäller             olika typer av störningar som hunden skall klara av samt tid
  •        Ligg-stanna kvar, precis som i sitt-stanna kvar så sätter du           målet för vad hunden skall klara i störningar och tid.
  •        Vi kommer att titta på inlärning som passar dig och din                 hund.
  •        Du kommer att få göra en stegringsplan och du kommer              att få träna de olika momenten med ökad störning och                  ökad tid. 

Målgrupp: För dig som tävlar tex specialsök, brukset, lydnad mm och här gäller det transporter till och från tävlings/arbetsområdet. In och ut ur bil, att hunden trots störning kan sitta kvar. För dig som vill ha en fungerande hund när du kommer till klubben och tar ut den för att träna och inte vill börja med ett bråk för att hundens vilja och din inte är samstämmig. För dig som är hundnörd och vill träna. 

Instruktör: Lotta Nilsdotter

Kursens längd: En dag

Tid 10-17