Terapi- och/eller Skolhundsutbildning

Utbildningen för dig som vill jobba tillsammans med din hund inom vård, skola och/eller omsorg.
 
Du kan efter avslutad och godkänd utbildning;
* Jobba som terapi- och/eller skolhundsteam inom vård, skola och/eller omsorg
 
Inprovning/lämplighetstest
Innan du kan gå utbildningen behöver din hund genomgå en inprovning/lämplighetstest, där vi tittar på hundindividens lämplighet inom yrket.
Inprovningen/lämplighetstestet kostar 900 kr och kan bokas hos Lotta på Lerkulans Hundcenter (i Skinnskatteberg) via lotta@heddanshundcenter.se eller hos Linda på Hundorado
(i Stockholm) via Linda@hundorado.se
 
Innehåll;
* Omfattar 13-16 dagar med teori & praktik samt hemarbete
* Teori kring; terapi- & skolhundens arbete, inlärning, hundens språk, stress hos hund, diagnoser, socialstyrelsens riktlinjer, hygienrutiner, smittskydd, försäkringar, dokumenteringar mm
* Praktisk träning av; terapi- & skolhundbeteenden, miljö, vardagslydnad, hantering, samarbete & samspel mm
* 3-6 dagar (som ingår i utbildningens 13-16 dagar) med inbjudna specialister inom vård, skola & omsorg
Till utbildningen har vi bjudit in, Annette Hellström oc h Monika Lahtinen (jobbar som undersköterska inom äldrevården (främst med dementa) sedan 1975).

För att få diplom krävs;
* Godkänd praktik inom skola, vård och/eller omsorg
* Praktiskt prov
* Teoretiskt prov
* Full närvaro

Utbildningsdatum:
Ingen start inplanerad just nu.
Maila för att anmäla intresse

Tider: 10.00-16.00 alla dagar, med undantag för examen som beror på antalet deltagare
Pris: 28 000 kr (inklusive moms) eller 29 900 kr (inklusive moms) om du vill gå både terapi- & skolhund (eller ändå vill gå alla utbildningsdagar).
Kostnader för boende (finns möjlighet att boka rum hos Heddans Hundcenter) och mat tillkommer.
 
Huvudlärare: Linda Bodin
 
Vår utbildning är godkänd hos Svth (Skandinaviska Vård- & Terapihundsföreningen)