Specialsökskurs avancerad

För dig som gått grundkursen och fortsättningskursen i specialsök eller har motsvarande kunskaper, en fungerande markering och att du tränat in etiketten kong.
I den här kursen koncentrerar vi på praktiska sök i olika miljöer. Du kommer att få träna ditt upplägg (sökprotokoll), träna med störning, och träna både din och din hunds uthållighet.
Vi kommer även gå igenom mentalträning där du kommer att få hemarbete för att kunna använda i ditt tävlande.

Instruktör Lotta Nilsdotter
Datum:
Tid kl 18.00-20.00
Pris 1300 kr