Specialsöksinstruktör

Målgrupp: Instruktör med kunskap i metodik & pedagogik, eller motsvarande kunskap.
En specialsöksutbildning med inriktning specialsök måldoft röd kong för dig som vill kunna erbjuda specialsök i ditt kursutbud för aktivering eller för dig som vill coacha framtida tävlingsekipage i specialsök på kong som kommer att ligga under SBK.

Det är inte en utbildning för dig som vill jobba och utbilda dig till yrkesförare i specialsök utan detta är en instruktörsutbildning.
Du kommer att ha en god grund i specialsök.
Förkunskapskrav: Instruktörsutbildning eller motsvarande kunskap.
 
Utbildningens innehåll
* Genomgång av olika sätt att träna specialsök, såväl teoretiskt som             praktiskt. Målsättningen är att du ska ha tillräcklig kunskap om de olika inlärningsteknikerna för att kunna ge dina kunder individanpassade instruktioner.
* Sökteknik
* Olika sätt att träna in markeringar
* Funktionslydnad
* Belöningsutveckling (när, var, hur, varför)
* Planering av träning
* Stegringsplaner-varför använder vi dom, hur använder man dom och hur     konstruerar jag egna
* Fördjupning i hundens nos och luktsinne
* Miljöträning
* Kursplanering
* Coachning- Hur använder vi ett coachande förhållningssätt i kurser och          träning.
* Mental träning
 
Examen: För godkänd examen krävs 100% närvaro. Godkänd projektkurs som redovisas muntligt samt en projektelev, som skall ha en stadig passiv markering och göra en urvalsbana fem ggr i rad utan falskmarkeringar, där en av ggr skall vara tomt. Redovisas med oklippt film.

Ett praktiskt prov för dig och din hund där det kommer att vara ett sammanhållet sökområde. Söktid ca 20-30 minuter. Sökområdet kan innehålla:
1. Fordonssök
2. Sök i byggnad
3. Utomhussök (tex åker, parkeringsplats, skog, fotbollsplan,
    läktare mm)
4. Godssök
5. Sök på person
Du skall uppnå 80 % rätt samt inga falskmarkeringar.
Efter genomförd utbildning kan du hålla specialsökskurser för aktivering eller tävling, du kan ha privatträningar i specialsök.  

För att få ut maximalt av utbildningen och att klara examen så är det lämpligt att hunden du väljer att ta med under utbildningen har ett stort mat och/eller föremålsintresse.
Max 6 deltagare
 
Lärare:
Lotta Nilsdotter
Jens Frank; föreläsning om effektiv sökträning.
Tid: 10.00-17.00
Datum: 15-16/4, 27-28/5, 1-2/7, 19-20/8, 16-17/9, 21-22/10
Pris: 20 000kr. Det tillkommer en anmälningsavgift på 1500 kr som skall vara betald 14 dagar efter du har fått din kallelse. Andra fakturan på 20 000kr betalas senast en månad innan utbildningens start. Det går att delbetala och då tillkommer en administrationsavgift på 500 kr.
Vill du boka boende maila oss på info@heddanshundcenter.se Läs mer om rummen här