Specialsöksinstruktör

Målgrupp: Instruktör med kunskap i metodik & pedagogik, eller motsvarande kunskap.
En specialsöksutbildning med inriktning specialsök måldoft röd kong för dig som vill kunna erbjuda specialsök i ditt kursutbud för aktivering och tävling eller för dig som vill coacha framtida tävlingsekipage i specialsök på kong som ligger under SBK.  Det är inte en utbildning för dig som vill jobba och utbilda dig till yrkesförare i specialsök utan detta är en instruktörsutbildning.
Förkunskapskrav: Instruktörsutbildning eller motsvarande kunskap.


Utbildningens innehåll
* Genomgång av olika sätt att träna specialsök, såväl teoretiskt som praktiskt. Målsättningen är att du ska ha tillräcklig kunskap om de olika inlärningsteknikerna för att kunna ge dina kunder individanpassade instruktioner.
* Sökteknik
* Olika sätt att träna in markeringar                                                                                                                                                                                                            * Dirigering
* Funktionslydnad
* Belöningsutveckling (när, var, hur, varför)
* Planering av träning
* Stegringsplaner-varför använder vi dom, hur använder man dom och hur konstruerar jag egna
* Fördjupning i hundens nos och luktsinne
* Miljöträning
* Kursplanering                                                                                                                                                                                                                                              
* Coachning- Hur använder vi ett coachande förhållningssätt i kurser och träning.
* Mental träning                                                                                                                                                                                                                                      


 
Examen: För godkänd examen krävs 100% närvaro. Godkänd projektkurs som redovisas muntligt samt en projektelev, som skall ha en stadig passiv markering och göra en urvalsbana fem ggr i rad utan falskmarkeringar, där en av ggr skall vara tomt. Redovisas med oklippt film.

Ett praktiskt prov för dig och din hund där det kommer att vara ett sammanhållet sökområde. Söktid ca 20-30 minuter. Sökområdet kan innehålla:
1. Fordonssök
2. Sök i byggnad
3. Utomhussök (tex åker, parkeringsplats, skog, fotbollsplan,läktare mm)
4. Godssök
5. Sök på person                                                                                                                                                                                                                                           
Du skall uppnå 80 % rätt samt inga falskmarkeringar.
Efter genomförd utbildning kan du hålla specialsökskurser för aktivering eller tävling, du kan ha privatträningar i specialsök.  

För att få ut maximalt av utbildningen och att klara examen så är det lämpligt att hunden du väljer att ta med under utbildningen har ett stort mat och/eller föremålsintresse.
Max 6 deltagare
 
Lärare:
Lotta Nilsdotter
Jens Frank; föreläsning om effektiv sökträning.
Tid: 10.00-17.00
Datum:  27-28/5, 1-2/7, 19-20/8, 16-17/9, 21-22/10, 25-26/11


Pris: 20 000 kr inklusive moms plus anmälningsavgift 1500 kr.
Anmälningsavgiften betalas här i e-butiken och då är du också garanterad en plats på utbildningen. För det resterande beloppet på
20 000 kr skickar vi en faktura och det ska betalas senast en månad innan utbildningsstart. Det går att delbetala och då tillkommer en administrationsavgift på 500 kr. När du betalt din anmälningsavgift så skickar vi en kallelse med mer information.
Vill du boka boende maila oss på info@heddanshundcenter.se