Massage för hemmabruk

Hundmassage för hemmabruk är en kurs som passar alla hundar oavsett ålder, ras eller aktivitetsnivå. Det ökar hundens välbefinnande och motverkar stress. I den här kursen lär du dig grunderna så att du kan massera din hund hemma.  När du masserar din hund så känner du samtidigt igenom hunden och då kommer du att märka om något är annorlunda och på så sätt förebygga skador. På den här kursen kommer du att lära dig hur du lugnar din hund samt enklare massagegrepp.