Handlingskurs för tävlingsekipage

Kursen är en ren handlingskurs där ekipagen kommer att få kunskap och verktyg som hjälper dem vidare till att bli ett samspelt team på agilitybanan.
Vi utgår ifrån en träningsbana bestående av främst hopphinder och tunnlar, men även andra hinder kan förekomma.

Vi kommer varje tillfälle att ha ett tema/workshop där vi mer ingående går igenom en speciell situation i banan. Det kan tex vara en teknisk svårighet eller en situation som kan lösas med olika vägval och handlingsalternativ.
Kursen anpassas efter individernas behov.
Denna kurs vänder sig till tävlingsekipage eller ekipage med tävlingsambitioner.