Fördjupningshelg i problembeteenden
Orsaker och lösningar

Aggression, rädsla, stress. En naturlig del av hundens vardag. Vad gör jag som instruktör när det blir för mycket av någon del? Hunden är för arg och ägaren kan inte hantera situationen eller hunden bär på rädslor som gör vardagen svår, eller stressen som hunden har omöjliggör en rolig och aktiv samvaro för ägare och hund. Hur kan jag ge råd som fungerar? Vad beror det på och hur hanterar vi det?
Vi tänkte att med denna helg räta ut några av frågetecknen.

Två dagar med föreläsningar, workshops där Lotta kommer att arbeta med hundar som har för mycket rädsla eller aggression och eller stress. Vi går igenom olika metoder som skall passa hund och förare (för en skönare vardag) och hur vi i en kursmiljö kan göra det lättare för dessa ekipage. Du kommer att få verktyg för att tolka hundar på ett bra och effektivt sätt.

En del som ofta glöms bort men som är så viktig för slutresultatet är hur du som instruktör kommunicerar med hundägaren. Du kommer att få en genomgång av coachande samtal.

Vi kommer att titta på helheten: fysiologi, rörelse/motion, gemenskap, trygghet, arbete. Hur kan vi se att det är för lite av någon del och hur hjälper vi till att skapa balans. Vi ger dig verktyg för detta.

Dag två kommer du att få jobba praktiskt med olika metoder för att sedan kunna använda det i din verksamhet. Du kommer att jobba med din egen hund, träna på olika tekniker för att du som instruktör skall "ha det i händerna" Vi varvar teori, praktik och grupparbeten och vi hoppas på givande diskussioner.

Denna fördjupningshelg är för instruktörer, hundpsykologer, beteendevetare på hund eller liknande. Vårt mål är att du skall ha fler verktyg i din låda efter helgen.